Dear-LoverDom

Professional Wholesale
Seksowna Odzież Modowa

English    Español    Deutsch    Français    Italiano    Português    日本語    Nederlands    Norsk     Dansk     Русский     العربي

English
mobilny

Dear-LoverDom

Professional Wholesale
Seksowna Odzież Modowa
Total :6,595 items, Available : 1,630,629 Pieces
Warunki & Warunki

Warunki & Warunki

1. GENERAL

Niniejsze Warunki korzystania z usługi regulują korzystanie z naszej witryny internetowej pod adresemwww.dear-lover.comi tworzą wiążącą umowę między tobą, użytkownik witryny i nas. Z tego powodu, niniejsze Warunki są ważne, należy dokładnie zapoznać się z nimi i skontaktować się z nami przed wszelkimi pytaniami przed użyciem Strony.

By viewing or browsing the Site, you acknowledge that you have had sufficient chance to read and understand these Terms, and that you agree to be bound by them. If you do not agree to these Terms, you may not access or otherwise use the Site and the Services offered on the Site.

Under this agreement, the payment processing services for goods and/or services purchased on this website are provided by Dear-lover.com, depending on the type of payment method used for the purchase of the goods and/or services.2. DEFINITIONS

In these Terms:zawartość oznacza wszelkie dane, tekst, oprogramowanie, obrazy, materiały audio i wideo oraz inne treści, w dowolnym medium, pod warunkiem, drogi kochanek. com do ciebie. własność intelektualna oznacza wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, prawa do wzorów, tajemnice handlowe, nazwy domen, know-how i inne prawa o podobnym charakterze, podlegające rejestracji, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy też nie, oraz wszelkie aplikacje rejestracji lub uprawnień do złożenia takiego wniosku.

Oznacza witrynęwww.dear-lover.com.

Terminy oznaczają te Warunki Użytkowania oraz dokumenty, o których w nim mowa.

Użytkownik oznacza osobę, która uzyskuje dostęp do Witryny.

You means you, the person using the Site.

My, My, Nasz Środek, Drogi Kochanku. com

3. DOSTĘPNE DO STRONY

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że chociaż podejmiemy wszelkie uzasadnione starania w celu zapewnienia, że ​​witryna jest dostępna, mogą wystąpić tymczasowe przerwy w Serwisie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za straty lub szkody poniesione przez takie przestoje.

Wszystkie treści i usługi świadczone w witrynie lub za pośrednictwem tej witryny są udostępniane"jak jest" i"dostępne" do użytku. Treści są dostarczane bez gwarancji czy warunków, w sposób wyraźny lub domniemany, w tym między innymi domniemanych gwarancji i warunków handlowych, przydatność do określonego celu lub nie-naruszenie. Korzystanie z tej witryny jest wyłącznie na własne ryzyko.

We reserve the right to withdraw or amend the Services and Content we provide on the Site without notice. We may restrict access to some parts of or the entire Site, from time to time.

4. PAYMENT GATEWAYS

We may provide you with access to third party payment gateways such as PayPal. These services are not under our control and are not maintained by Dear-lover.com. You agree to read the terms and conditions governing your selected payment gateway prior to facilitating any transactions through them.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Nic w niniejszych Warunkach nie stanowi przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej od nas. Posiadamy i zachowujemy wszelkie prawa własności do Witryny, Treści i wszystkich związanych z nimi praw własności intelektualnej. Użytkownik ma prawo do korzystania ze Strony wyłącznie za autoryzowanym przez nas. Jako użytkownik otrzymujesz ograniczone, niewyłączne, cofające się, niezbywalne prawo korzystania z serwisu i usług w celu tworzenia, wyświetlania, używania, odtwarzania i pobierania treści podlegających niniejszym Warunkom.

Our Intellectual Property must not be used in connection with a product or service that is not affiliated with us or in any way brings us in disrepute.

Nie wolno modyfikować fizycznych lub cyfrowych kopii dowolnej zawartości wydrukowanej lub pobieranej w jakikolwiek sposób, i nie wolno używać jakichkolwiek ilustracji, fotografie, wideo lub audio, lub dowolnej grafiki oddzielnie od jakiegokolwiek towarzyszącego tekstu.

6. PRYWATNOŚĆ

Warunki, na które zbieramy, używania i ujawniania Twoich danych osobowych są zawarte w naszym dokumenciePolityka Prywatności .

7. SALE TERMS

At the moment of purchase, you are entering into an agreement with Dear-lover.com

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie zakupy produktów dokonanych za pośrednictwem Witryny są objęte warunkami korzystania z usługi Dostawy i Zwroty oraz Wymiana oraz klauzulą ​​10 poniżej.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODSZKODOWANIA

Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku korzystania z Serwisu.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, karny, specjalny, szkody przypadkowe lub następcze (w tym utrata działalności gospodarczej, dochód, zyski, posługiwać się, prywatność, dane, wartość firmy lub inną korzyść ekonomiczną), jednakże powstaje, czy to w przypadku naruszenia umowy, czy w przypadku czynów niedozwolonych, nawet jeśli zostało uprzednio poinformowane o możliwości takiej szkody.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę bezpieczeństwa i tworzenie kopii zapasowych danych i / lub sprzętu używanych w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług oraz nie rości sobie roszczeń w przypadku utraty danych, re-czas pracy, niedokładna instrukcja, opóźnienia w pracy lub utracone zyski wynikające z korzystania z Witryny.

Nie ograniczając powyższych, w żadnym wypadku nie będziemy przekraczać naszej sumy odpowiedzialności, razem, kwoty zapłacone przez Ciebie do nas.

jako warunek twojego dostępu i korzystania z witryny, zgadzasz się na zabezpieczenie kochanego kochanka. com i jej następców prawnych i cesjonariuszy za wszystkie szkody, koszty, wydatki i inne zobowiązania, w tym, lecz nie wyłącznie, opłaty prawne i wydatki związane z wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z:

(A) dostęp do Witryny i korzystanie z niej; lub

(b) naruszenia niniejszych Warunków i wszelkich obowiązujących praw lub praw innej osoby lub strony.

9. ZAKOŃCZENIE

Zgadzasz się, że możemy, w każdej chwili i według własnego uznania, z lub bez przyczyny lub jakiegokolwiek powiadomienia, zakończyć dostęp do Witryny.

We shall not be liable to you or any third party for any claims or damages arising out of any termination or suspension or any other actions taken by us in connection therewith.

Jeśli obowiązujące prawo wymaga od nas powiadomienia o rozwiązaniu lub anulowaniu, możemy uprzednio lub później powiadomić o tym, publikując je w Witrynie lub wysyłając do naszej dokumentacji dowolny adres (e-mail lub inny).

10. FORCE MAJEURE

Nie bedziemy wam w niczym zobowiazani do niczego, jeśli nie dla tego przepisu, mogłoby lub może stanowić naruszenie niniejszych Warunków, gdzie to wynika z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, zawierające Ale nie ograniczone do:

Dzieła Boga;

Klęski żywiołowe;

Sabotaż;

Wypadek;

Zamieszki;

Niedobór dostaw, sprzęt, i materiałów;

Strajki i blokady;

Zamieszki;

Computer hacking; or

Złośliwe szkody.

11. PRAWO RZĄDOWE

te warunki podlegają prawu brytyjskiemu i każda strona poddaje się jurysdykcji sądów Wielkiej Brytanii.

12. Zaktualizuj te warunki

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, poprawić błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek części Witryny i Usług. Wszelkie materiały na Stronie i Usługach mogą być nieaktualne w danym momencie i nie mamy obowiązku aktualizowania takiego materiału.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, zmienić, modyfikować, dodawać lub usuwać część niniejszych Warunków, w całości lub w części, kiedykolwiek. Powiadomienie o zmianach w niniejszych Warunkach zostanie umieszczone na Stronie i będzie skuteczne natychmiast, chyba że wyrażono inaczej.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie tych Warunków w przypadku jakichkolwiek zmian. Jeśli nie zgadzasz się z żadnymi zmianami w niniejszych Warunkach, jest wyłączną odpowiedzialnością za wypisanie się z Witryny i Usług. Twoje dalsze korzystanie z Witryny i Usług zostanie uznane za Twoją akceptację.

W dowolnym momencie możemy przypisać lub udzielać podlicencji wszelkich naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, bez uzyskania zgody.

Popularne Strony

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Popularne Produkty

Obecnie Brak Na Stanie
Usunięte Przedmioty

Subscribe To Our Newsletter:

Otrzymuj Aktualizacje, Rabaty, Oferty Specjalne I Duże Nagrody!

Process Time:27.5010 ms , Memery:4299.0234K ,